15.8 C
Athens
Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024

Κίνδυνοι για την Υγεία στο Σπίτι: Πώς η υγιής στέγαση σώζει τη ζωή των παιδιών σε αφρικανικές χώρες

Κίνδυνοι για την Υγεία στο Σπίτι: Η στέγαση είναι ένας κρίσιμος κοινωνικός καθοριστικός παράγοντας της υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει την υγιή στέγαση ως ένα καταφύγιο που υποστηρίζει τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία. Ο ΠΟΥ έχει αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά της υγιούς στέγασης. Αυτά περιλαμβάνουν τη δομική ευρωστία, καθώς και την πρόσβαση σε μια τοπική κοινότητα που επιτρέπει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η υγιής στέγαση προστατεύει τους κατοίκους από τις επιπτώσεις των καταστροφών, της ρύπανσης, των αποβλήτων και της ακραίας ζέστης ή του ψύχους. Παρέχει την αίσθηση του σπιτιού, συμπεριλαμβανομένης της αίσθησης του ανήκειν, της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής. Οι κίνδυνοι για την υγεία στο οικιακό περιβάλλον είναι σημαντικό να μελετηθούν λόγω του χρόνου που περνούν οι άνθρωποι εκεί.

kid c 1

Σε χώρες όπου τα επίπεδα ανεργίας είναι υψηλά ή όπου το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας βασίζεται στο σπίτι, οι άνθρωποι περνούν περισσότερο από το 70% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους. Ειδικά τα παιδιά περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι, γεγονός που τα εκθέτει σε τυχόν κινδύνους για την υγεία στο οικιακό περιβάλλον. Είμαστε ερευνητές από το Κέντρο Έρευνας για τον Αφρικανικό Πληθυσμό και την Υγεία με ενδιαφέρον για την αστικοποίηση και τη δυναμική του πληθυσμού. Πρόσφατα ξεκινήσαμε να μελετήσουμε τη σχέση μεταξύ της κατοικίας και της υγείας των παιδιών. Διαπιστώσαμε ότι η υγιής στέγαση γενικά μείωνε τις πιθανότητες να νοσήσουν τα παιδιά από τρεις ασθένειες που παρακολουθήσαμε: διάρροια, οξείες αναπνευστικές ασθένειες και πυρετό. Οι επιπτώσεις της ποιότητας της στέγασης επεκτείνονται πέρα από την υγεία και μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση και τα επακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα, ιδίως για τα παιδιά.

Η έρευνα

Η ταχεία αστικοποίηση και η αύξηση του πληθυσμού στην Αφρική έχουν ωθήσει πολλούς ανθρώπους σε άτυπους οικισμούς. Στην υποσαχάρια Αφρική ζει το 65% των κατοίκων παραγκουπόλεων στον κόσμο. Αυτός ο πληθυσμός ζει γενικά σε φτωχές κατοικίες που δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, υπηρεσίες υγιεινής και αποχέτευσης. Οι δομές είναι υπερπλήρεις. Τείνουν να έχουν στέγες που στάζουν και υγρούς τοίχους, δάπεδα και θεμέλια. Μπορεί, επίσης, να έχουν εσωτερική ρύπανση, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Ξεκινήσαμε να αξιολογήσουμε τη σχέση μεταξύ της υγιούς στέγασης και της πιθανότητας να αρρωστήσουν τα παιδιά σε έξι αφρικανικές χώρες: Μπουρκίνα Φάσο, Καμερούν, Γκάνα, Κένυα, Νιγηρία και Νότια Αφρική. Μελετήσαμε τη συχνότητα εμφάνισης διάρροιας, οξείας αναπνευστικής νόσου και πυρετού σε παιδιά κάτω των πέντε ετών. Οι τρεις αυτές παθήσεις μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία και την ευημερία των παιδιών. Η διάρροια και οι οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις αποτελούν τις κύριες αιτίες ασθενειών και θανάτων σε παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως. Η διάρροια ήταν υπεύθυνη για το 9% του συνόλου των θανάτων μεταξύ παιδιών κάτω των πέντε ετών το 2019. Οι οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις προκάλεσαν περίπου το 20% των θανάτων μεταξύ των παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας. Η επιβάρυνση των θανάτων κάτω των πέντε ετών που συνδέονται με τη διάρροια και τις αναπνευστικές ασθένειες όπως η πνευμονία είναι υψηλότερη για τα παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες από ό,τι στις ανεπτυγμένες περιοχές. Επιλέξαμε τις έξι χώρες της μελέτης μας επειδή παρείχαν στοιχεία για τις τρεις ασθένειες που παρακολουθήσαμε. Επιτρέπουν, επίσης, μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των αφρικανικών χωρών. Η μελέτη μας χρησιμοποίησε τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία δημογραφικών ερευνών και ερευνών υγείας κατά τη στιγμή της έρευνάς μας: Μπουρκίνα Φάσο (2010), Καμερούν (2011), Γκάνα (2014), Κένυα (2014), Νιγηρία (2018) και Νότια Αφρική (2016). Πήραμε δειγματοληπτικά στοιχεία για 91.096 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών.

Τα ευρήματα

Η μελέτη μας διαπίστωσε ότι η υγιής στέγαση συνδέεται γενικά με μειωμένες πιθανότητες προσβολής από τις τρεις ασθένειες που εξετάσαμε: διάρροια, οξεία αναπνευστική νόσος και πυρετός. Ο ορισμός μας για την υγιή στέγαση έλαβε υπόψη διάφορα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών υγιεινής, των πηγών πόσιμου νερού και των χαρακτηριστικών της κατοικίας. Τα σπίτια που προστατεύουν τους ενοίκους από τα στοιχεία της φύσης, εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή χώρο, μειώνουν τον υπερπληθυσμό και βοηθούν στη διατήρηση της υγείας των παιδιών. Τα σπίτια που χρησιμοποιούν καθαρότερα καύσιμα μαγειρέματος και φωτισμού μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση των νοικοκυριών, η οποία οδηγεί σε χαμηλότερες πιθανότητες αναπνευστικών λοιμώξεων. Τα παιδιά που ζουν σε υγιείς κατοικίες είχαν λιγότερα περιστατικά πυρετού σε όλες τις χώρες εκτός από τη Νότια Αφρική. Εκεί, τα παιδιά που ζουν στα πιο υγιεινά σπίτια έχουν διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσουν πυρετό από εκείνα που ζουν σε ανθυγιεινά σπίτια. Ο πυρετός αποτελεί ένδειξη υποκείμενης λοίμωξης που μπορεί να είναι ιογενής ή βακτηριακή. Τέτοιες λοιμώξεις είναι συχνές στη Νότια Αφρική. Επιπλέον, οι κύριες αιτίες πυρετού σε παιδιά κάτω των πέντε ετών είναι η διάρροια και οι οξείες αναπνευστικές ασθένειες. Μεταξύ των χωρών που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, η Νότια Αφρική είχε το υψηλότερο ποσοστό νέων μητέρων (ηλικίας κάτω των 25 ετών) και μητέρων που δεν έχουν παντρευτεί ποτέ. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες οι μητέρες αυτές να ασχολούνται με εργασία εκτός σπιτιού, γεγονός που οδηγεί στην πρώιμη εισαγωγή της συμπληρωματικής σίτισης. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης διάρροιας. Τα αποτελέσματα αυτά απαιτούν την αντιμετώπιση των αιτιών της διάρροιας και των αναπνευστικών ασθενειών, για παράδειγμα, με τη διασφάλιση της πρόσβασης των νοτιοαφρικανικών σπιτιών σε καθαρό πόσιμο νερό, επαρκείς συνθήκες υγιεινής και καθαρή ενέργεια για το μαγείρεμα. Ενώ η υγιής στέγαση είναι ζωτικής σημασίας, δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας για την υγεία του παιδιού. Άλλοι παράγοντες, όπως η αίσθηση της κοινότητας, η περιβαλλοντική έκθεση, η εκπαίδευση των γονέων, τα επίπεδα εισοδήματος, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και παράγοντες σε επίπεδο μητέρας και παιδιού συμβάλλουν επίσης στη συνολική κατάσταση υγείας των παιδιών.

kid a 4

Για παράδειγμα, διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά στη Μπουρκίνα Φάσο που δεν θήλαζαν είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν διάρροια από εκείνα που θήλαζαν παρά την κατάσταση της στέγασής τους. Αυτό παρακολουθεί με μελέτες που έχουν τεκμηριώσει ότι ο θηλασμός έχει προστατευτικό ρόλο έναντι των λοιμώξεων του γαστρεντερικού και της αναπνευστικής οδού μεταξύ των παιδιών. Από τα ευρήματά μας, οι γονείς μπορούν να βελτιώσουν την ευημερία των παιδιών τους εφαρμόζοντας απλές στρατηγικές. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι χρησιμοποιούν καθαρή ενέργεια για το μαγείρεμα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης των εσωτερικών χώρων και κατά συνέπεια τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης οξέων αναπνευστικών ασθενειών. Ομοίως, η χρήση καθαρού πόσιμου νερού, το πλύσιμο των χεριών και η βελτίωση της υγιεινής μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των περιπτώσεων διάρροιας. Οι τολμηρές αλλά διαφοροποιημένες παρεμβάσεις πολιτικής και προγράμματος σε κυβερνητικό επίπεδο μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της συχνότητας εμφάνισης ασθενειών που επηρεάζουν παιδιά κάτω των πέντε ετών στην Αφρική. Αυτό απαιτεί προσπάθειες που υπερβαίνουν την απλή αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγασης στη συνεργασία με συμπληρωματικούς τομείς, όπως η υγεία, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, το περιβάλλον και η εκπαίδευση.

Συντάκτης

Δείτε Επίσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταία άρθρα