“Αναζητούμε τον άνθρωπο αυτό αξιοποιώντας με βάση πληροφορίες και  αξιοποιώντας μια σειρά από στοιχεία. Υπάρχουν ενδείξεις και στοιχεία, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη” κατέληξε.