34.5 C
Athens
Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Ιστορική εξέλιξη: Επετεύχθη συμφωνία της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας για ευρεία, αποφασιστική δέσμη τροπολογιών για τη βελτίωση των Διεθνών Κανονισμών Υγείας

Σε μια ιστορική εξέλιξη, η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας, η ετήσια σύνοδος των 194 χωρών μελών της, συμφώνησε σήμερα ένα πακέτο κρίσιμων τροποποιήσεων στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας (2005) (ΔΚΥ) και ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια παγκόσμια συμφωνία πανδημίας εντός ενός έτους, το αργότερο. Αυτές οι κρίσιμες ενέργειες έχουν ληφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ύπαρξη ολοκληρωμένων, ισχυρών συστημάτων σε όλες τις χώρες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των ανθρώπων παντού από τον κίνδυνο μελλοντικών εστιών και πανδημιών.

covid 1

Αυτές οι αποφάσεις αντιπροσωπεύουν δύο σημαντικά βήματα από τις χώρες, που ελήφθησαν παράλληλα η μία με την άλλη την τελευταία ημέρα της Εβδομήντα έβδομης Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας, για να βασιστούν στα διδάγματα που αντλήθηκαν από διάφορες παγκόσμιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας COVID-19. Η δέσμη τροποποιήσεων στους Κανονισμούς θα ενισχύσει την παγκόσμια ετοιμότητα, την επιτήρηση και την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβανομένων των πανδημιών.

Οι ιστορικές αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα καταδεικνύουν την κοινή επιθυμία των κρατών μελών να προστατεύσουν τους δικούς τους ανθρώπους και τον κόσμο από τον κοινό κίνδυνο έκτακτων περιστατικών δημόσιας υγείας και μελλοντικών πανδημιών», δήλωσε ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ. «Οι τροποποιήσεις στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας θα ενισχύσουν την ικανότητα των χωρών να ανιχνεύουν και να ανταποκρίνονται σε μελλοντικά κρούσματα και πανδημίες ενισχύοντας τις δικές τους εθνικές ικανότητες και τον συντονισμό μεταξύ των συναδέλφων τους για την επιτήρηση ασθενειών, την ανταλλαγή πληροφοριών και την απόκριση. Αυτό βασίζεται στη δέσμευση για ισότητα, στην κατανόηση ότι οι απειλές για την υγεία δεν αναγνωρίζουν εθνικά σύνορα και ότι η ετοιμότητα είναι μια συλλογική προσπάθεια».

Ο Δρ Tedros  πρόσθεσε: Η απόφαση για σύναψη της Συμφωνίας για την Πανδημία μέσα στον επόμενο χρόνο καταδεικνύει πόσο έντονα και επειγόντως το θέλουν οι χώρες, γιατί η επόμενη πανδημία είναι θέμα πότε και όχι εάν. Η σημερινή ενίσχυση του ΔΚΥ παρέχει ισχυρή ώθηση για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας για την Πανδημία, η οποία, μόλις οριστικοποιηθεί, μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή επανάληψης της καταστροφής στην υγεία, τις κοινωνίες και τις οικονομίες που προκάλεσε ο COVID-19.

Οι νέες τροποποιήσεις στο ΔΚΥ περιλαμβάνουν:

  • εισαγωγή ενός ορισμού της έκτακτης ανάγκης πανδημίας για την ενεργοποίηση μιας πιο αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας ως απάντηση σε γεγονότα που κινδυνεύουν να γίνουν ή έχουν γίνει πανδημία. Ο ορισμός έκτακτης ανάγκης για πανδημία αντιπροσωπεύει ένα υψηλότερο επίπεδο συναγερμού που βασίζεται στους υπάρχοντες μηχανισμούς του ΔΚΥ, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τον ορισμό, μια έκτακτη ανάγκη πανδημίας είναι μια μεταδοτική ασθένεια που έχει, ή διατρέχει υψηλό κίνδυνο να έχει, ευρεία γεωγραφική εξάπλωση σε και εντός πολλαπλών κρατών, υπερβαίνει ή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο υπέρβασης της ικανότητας των συστημάτων υγείας να ανταποκρίνονται σε αυτά τα κράτη. Προκαλεί ή διατρέχει υψηλό κίνδυνο να προκαλέσει σημαντική κοινωνική ή/και οικονομική αναστάτωση, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της διεθνούς κυκλοφορίας και του εμπορίου· και απαιτεί ταχεία, δίκαιη και ενισχυμένη συντονισμένη διεθνή δράση, με προσεγγίσεις ολόκληρης της κυβέρνησης και ολόκληρης της κοινωνίας·
  • δέσμευση για αλληλεγγύη και ισότητα όσον αφορά την ενίσχυση της πρόσβασης σε ιατρικά προϊόντα και τη χρηματοδότηση. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Συντονιστικού Χρηματοοικονομικού Μηχανισμού για την υποστήριξη του εντοπισμού και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση που απαιτείται για την «δίκαιη αντιμετώπιση των αναγκών και προτεραιοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, ενίσχυσης και διατήρησης των βασικών ικανοτήτων» και άλλης πρόληψης, ετοιμότητας και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πανδημίας -σχετικές ικανότητες:
  • σύσταση Επιτροπής των Κρατών Μερών για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής εφαρμογής των τροποποιημένων Κανονισμών. Η Επιτροπή θα προωθήσει και θα υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μερών για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΔΚΥ. και
  • δημιουργία Εθνικών Αρχών ΔΚΥ για τη βελτίωση του συντονισμού της εφαρμογής των Κανονισμών εντός και μεταξύ των χωρών.

«Η εμπειρία των επιδημιών και πανδημιών, από τον Έμπολα και τον Ζίκα μέχρι τον COVID-19 και το mpox, μας έδειξε πού χρειαζόμασταν καλύτερους μηχανισμούς επιτήρησης της δημόσιας υγείας, ανταπόκρισης και ετοιμότητας σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η Δρ Ashley Bloomfield από τη Νέα Ζηλανδία, Συμπρόεδρος του η Ομάδα Εργασίας για τις Τροποποιήσεις του ΔΚΥ (WGIHR) και της Συντακτικής Ομάδας που καθοδήγησε τις διαπραγματεύσεις για τη δέσμη τροπολογιών κατά τη διάρκεια της WHA. «Οι χώρες ήξεραν τι έπρεπε να γίνει και το κάναμε. Είμαι τόσο περήφανος που είμαι μέρος αυτού».

Ο συνεργάτης του WGIHR Συμπρόεδρος Δρ Abdullah Assiri, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, πρόσθεσε: «Οι τροποποιήσεις στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας ενισχύουν τους μηχανισμούς για τη συλλογική μας προστασία και την ετοιμότητά μας έναντι των κινδύνων έκτακτης ανάγκης από έξαρση και πανδημία.

Η σημερινή ισχυρή επίδειξη παγκόσμιας υποστήριξης για ισχυρότερους Κανονισμούς παρέχει επίσης μεγάλη ώθηση στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μιας τόσο αναγκαίας διεθνούς συμφωνίας για την πανδημία».

covid 10

Συμφωνήθηκε σχέδιο για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια Συμφωνία για την Πανδημία

Οι χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για την προτεινόμενη Συμφωνία Πανδημίας για τη βελτίωση του διεθνούς συντονισμού, της συνεργασίας και της ισότητας για την πρόληψη, την προετοιμασία και την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών.

Τα κράτη μέλη του ΠΟΥ αποφάσισαν να επεκτείνουν την εντολή του Διακυβερνητικού Διαπραγματευτικού Σώματος, που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, για να ολοκληρώσει τις εργασίες του για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας για την πανδημία εντός ενός έτους, από την Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας το 2025 ή νωρίτερα, εάν είναι δυνατόν, σε ειδική σύνοδο της Συνέλευση Υγείας το 2024.

«Υπήρχε σαφής συναίνεση μεταξύ όλων των κρατών μελών σχετικά με την ανάγκη για ένα περαιτέρω μέσο που θα βοηθήσει τον κόσμο να καταπολεμήσει καλύτερα μια πλήρη πανδημία», δήλωσε η κ. Precious Matsoso από τη Νότια Αφρική, Συμπρόεδρος και των δύο Διακυβερνητικών Διαπραγματευτικών Οργάνων για την Πανδημία ( INB) και της Ομάδας Σύνταξης για τα θέματα ημερήσιας διάταξης INB και IHR στο WHA.

Ο συμπρόεδρος του INB Roland Driece, από την Ολλανδία, δήλωσε: «Το σημερινό εξαιρετικό αποτέλεσμα στην έγκριση τροποποιήσεων στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας θα δώσει τη δυναμική που χρειαζόμαστε για να οριστικοποιήσουμε τη Συμφωνία για την Πανδημία. Έχουμε ξεκάθαρα τη βούληση, τον σκοπό και τώρα τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία γενεών».

 

 

Συντάκτης

Δείτε Επίσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταία άρθρα