22.8 C
Athens
Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Γυναίκες: Γιατί όσες φροντίζουν την οικογένεια χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη

Γυναίκες: Στις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες αναμένεται συχνά να αναλάβουν τον ρόλο των βασικών φροντιστών, και πολύ συχνά, αυτό σημαίνει ότι βάζουν την ευημερία των άλλων πάνω από τη δική τους. Αυτή η προσδοκία ξεπερνά τα πολιτισμικά όρια και εκδηλώνεται με διάφορες μορφές. Το 2022, περισσότερες από τις μισές γυναίκες και κορίτσια στον Καναδά ηλικίας 15 ετών και άνω —σχεδόν 8,4 εκατομμύρια άνθρωποι— αφιερώνονται στη φροντίδα είτε πρόκειται για παιδιά είτε για εξαρτώμενους ενήλικες, αμειβόμενους ή μη. Σχεδόν το ένα τρίτο από αυτούς ασχολούνταν με μη αμειβόμενη φροντίδα παιδιών, ενώ το 23 τοις εκατό αφορούσε ενήλικες με μακροχρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν το τεράστιο μέγεθος της συμμετοχής των γυναικών στη φροντίδα. Είτε τείνουν να έχουν ηλικιωμένους συγγενείς, είτε να διαχειρίζονται τις οικιακές ευθύνες, είτε να φροντίζουν τα παιδιά και τους συζύγους, οι γυναίκες πρέπει συχνά να εξισορροπούν τα καθήκοντα φροντίδας και τις προσωπικές ανάγκες.

Φροντίδα για αγαπημένα πρόσωπα

Τα στατιστικά στοιχεία του Καναδά δείχνουν ότι σχεδόν το 65 τοις εκατό των φροντιστών που παρέχουν 20 ή περισσότερες ώρες φροντίδας την εβδομάδα είναι γυναίκες. Οι γυναίκες που φροντίζουν συχνά μπορούν να γίνουν δευτερεύοντες ασθενείς καθώς η συνεχής και εκτεταμένη φροντίδα που παρέχουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα επηρεάζει τη σωματική και συναισθηματική τους ευεξία. Όσον αφορά τη φροντίδα στο σπίτι, οι κόρες συχνά αντιμετωπίζουν εξισορροπητικές ευθύνες φροντίδας με τις προσωπικές και επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Συχνά ταχυδακτυλουργούν πολλούς ρόλους χωρίς επαρκή αναγνώριση ή υποστήριξη.

women a

Η πίεση να ικανοποιηθούν οι οικογενειακές προσδοκίες παραμελώντας την ευημερία τους μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη σωματική και συναισθηματική υγεία τους. Αυτές οι πιέσεις μπορούν να συνεχιστούν στη συζυγική τους ζωή, όπου φέρουν τις ευθύνες φροντίδας. Από τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονέων και των πεθερικών μέχρι τη διαχείριση των οικιακών υποθέσεων, αναμένεται να δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους. Αυτή η προσδοκία μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη σε πολιτισμούς όπου οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων είναι βαθιά ριζωμένοι, αφήνοντας ελάχιστο χώρο στις γυναίκες να διεκδικήσουν την αυτονομία τους και να δώσουν προτεραιότητα στη φροντίδα του εαυτού τους.

Η πρόκληση της «φροντίδας σάντουιτς»

Μια διαδεδομένη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που φροντίζουν είναι η φροντίδα σάντουιτς. Εδώ βρίσκονται μπερδεμένοι ανάμεσα στη φροντίδα των παιδιών τους και στους ηλικιωμένους γονείς ή πεθερικά. Αυτή η διπλή ευθύνη ασκεί τεράστια πίεση στις γυναίκες, τόσο ψυχική όσο και σωματική, καθώς προσπαθούν να παρέχουν οικογενειακή φροντίδα. Περίπου 1,8 εκατομμύρια άνθρωποι στον Καναδά φροντίζουν σάντουιτς, φροντίζοντας ταυτόχρονα παιδιά και ενήλικες που εξαρτώνται από τη φροντίδα. Επιπλέον, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να φροντίζουν σάντουιτς από τους άνδρες. Είναι επίσης πιο πιθανό να αναφέρουν τον αρνητικό αντίκτυπο της φροντίδας στην υγεία και την ευημερία τους, τα οικονομικά και τις οικογενειακές τους σχέσεις. Στις κοινότητες της Νότιας Ασίας, οι νύφες αναλαμβάνουν συχνά καθήκοντα φροντίδας εντός των συζυγικών τους οικογενειών, όπου πλοηγούνται σε οικογενειακές δομές που συχνά δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των ηλικιωμένων πεθερών έναντι της δικής τους αυτονομίας. Ομοίως, στην κινεζική και σε άλλες κοινότητες της Ανατολικής Ασίας, οι γυναίκες φροντίζουν παραδοσιακά τους ηλικιωμένους γονείς ή τα πεθερικά, ενσωματώνοντας τον ρόλο των ευσυνείδητων κοριτσιών που δίνουν προτεραιότητα στην οικογενειακή αρμονία και την ευσέβεια. Στις ισπανόφωνες κοινότητες, η έννοια του “marianismo” δίνει έμφαση στο ρόλο των γυναικών ως τροφών και φροντιστών, όπου αναμένεται να δώσουν προτεραιότητα στις ανάγκες των οικογενειών τους πάνω από τις δικές τους. Αυτά τα πολιτισμικά πρότυπα διαμορφώνουν τους ρόλους των γυναικών μέσα στην οικογένεια και επηρεάζουν την πρόσβασή τους σε πόρους και ευκαιρίες έξω από το σπίτι. Παρά τις παραλλαγές μεταξύ των πολιτισμών, το κοινό νήμα των γυναικών ως βασικών φροντιστών υπογραμμίζει την ανάγκη για αναγνώριση και υποστήριξη για την ανακούφιση του φόρτου που τους επιβαρύνουν οι προσδοκίες της κοινωνίας.

Αντιμετώπιση των βαρών της φροντίδας

Η παροχή περισσότερης υποστήριξης στις γυναίκες που φροντίζουν σημαίνει θέσπιση πολιτικών μεταρρυθμίσεων για την παροχή οικογενειακής άδειας μετ’ αποδοχών, ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων, προσιτή παιδική φροντίδα και προσβάσιμη υγειονομική περίθαλψη και παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν δίκτυα υποστήριξης βασισμένα στην κοινότητα που παρέχουν ανάπαυλα στους φροντιστές παράλληλα με υπηρεσίες ενημέρωσης και παραπομπής και προγράμματα καθοδήγησης από ομοτίμους. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην ανακούφιση του φόρτου των φροντιστών, θα προωθήσουν την ψυχική τους υγεία και αυτοεξυπηρέτηση και θα προωθήσουν ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για τις γυναίκες, εξισορροπώντας τις ευθύνες φροντίδας με τη δική τους ευημερία.

woman c

Επιπλέον, πρέπει να γίνουν πιο ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με την αμφισβήτηση των παραδοσιακών στερεοτύπων και την προώθηση της ισότητας των φύλων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο βήμα προς την πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών φροντίδας στις οικογένειες. Η ενδυνάμωση των γυναικών που φροντίζουν απαιτεί μια θεμελιώδη αλλαγή στις κοινωνικές στάσεις και κανόνες. Περιλαμβάνει την αναγνώριση και την εκτίμηση της συνεισφοράς τους, επιτρέποντάς τους να δώσουν προτεραιότητα στην ευημερία τους. Με την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες φροντιστές και υποστηρίζοντας συστημικές αλλαγές, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον για όλους ανεξαρτήτως πολιτιστικού υπόβαθρου. Το βάρος της φροντίδας υπερβαίνει τα πολιτισμικά όρια, επηρεάζοντας τις γυναίκες σε όλες τις κοινωνίες παγκοσμίως. Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε τον ανεκτίμητο ρόλο των γυναικών που φροντίζουν και να εργαστούμε για τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλα τα μέλη της κοινωνίας.

Συντάκτης

Δείτε Επίσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταία άρθρα