34.6 C
Athens
Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024

Αλτσχάιμερ: Οι ειδικοί δείχνουν πόσο διαφέρει η ανθεκτικότητα στη νόσο ανά φύλο και γένος

Αλτσχάιμερ: Μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων υπό την ηγεσία του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης (ISGlobal), υπό την ομπρέλα της Διεθνούς Εταιρείας για την Προώθηση της Έρευνας και Θεραπείας του Αλτσχάιμερ, έχει εκπονήσει μια δήλωση συναίνεσης σχετικά με τις διαφορές φύλου και γένους όσον αφορά την ανθεκτικότητα στη νόσο του Αλτσχάιμερ και εξέδωσε μια έκκληση για ενσωμάτωση αυτών των διαφορών σε μελλοντική έρευνα.

dementia

Η εργασία έχει δημοσιευθεί στο Αλτσχάιμερ & Άνοια (Alzheimer’s & Dementia). Οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των ατόμων με νόσο Αλτσχάιμερ και έχουν διπλάσιο κίνδυνο στη ζωή τους. Ο επιπολασμός προστατευτικών παραγόντων και παραγόντων κινδύνου, καθώς και η επιβάρυνση των παθολογιών της νόσου του Αλτσχάιμερ και συναφών καταστάσεων, όπως η εγκεφαλοαγγειακή νόσος, διαφέρουν ανά φύλο και γένος λόγω βιολογικών παραγόντων (π.χ. γενετικός κίνδυνος) και κοινωνικά δομημένων παραγόντων (π.χ. εκπαίδευση και τρόπος ζωής ). «Η αξιολόγηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του φύλου και του γένους είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση των μηχανισμών που διατηρούν τη γνωστική λειτουργία και μειώνουν τη συσσώρευση παθολογιών στη γήρανση και τη νόσο του Αλτσχάιμερ, δηλαδή τους παράγοντες ανθεκτικότητας και αντίστασης», λέει ο Eider Arenaza-Urquijo, ερευνητής του ISGlobal, πρώτος συγγραφέας της μελέτης και Πρόεδρος της Ομάδας Απόθεμα, Ανθεκτικότητα και Προστατευτικοί παράγοντες της Ένωσης Αλτσχάιμερ.

Αντοχή και ανθεκτικότητα στη νόσο του Αλτσχάιμερ σε άνδρες και γυναίκες

Με βάση μια ανασκόπηση μεγάλου όγκου βιβλιογραφίας, η ομάδα εντόπισε διαφορές φύλου και γένους στον κίνδυνο άνοιας και εντόπισε ένα κενό στην κατανόηση των συγκεκριμένων οδών κινδύνου και ανθεκτικότητας. Ενώ οι γυναίκες τείνουν να έχουν ένα αρχικό γνωστικό πλεονέκτημα, μειώνονται ταχύτερα από τους άνδρες καθώς η νόσος εξελίσσεται. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη διαφορική ανάπτυξη παθολογιών, γνωστών ως αντίσταση στη νόσο του Αλτσχάιμερ, ή στη διαφορετική ικανότητα διατήρησης της φυσιολογικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου και αντιμετώπισης της παθολογίας μόλις αυτή παρουσιαστεί, γνωστή ως γνωστική ανθεκτικότητα στη νόσο του Αλτσχάιμερ. Μάλιστα, οι γυναίκες αρχικά δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αντιμετωπίζοντας καλύτερα την εγκεφαλική παθολογία και την ατροφία και διατηρώντας τη γνωστική λειτουργία. Η μεγαλύτερη αρχική ανθεκτικότητα στις γυναίκες υποστηρίζεται από έρευνα σε ζώα που δείχνει έναν προστατευτικό ρόλο του χρωμοσώματος Χ στη νόσο του Αλτσχάιμερ (τα θηλυκά έχουν συνήθως δύο χρωμοσώματα Χ, ενώ τα αρσενικά ένα).

Ωστόσο, αυτή η αρχική ανθεκτικότητα εξασθενεί καθώς προχωρούν προς την κλινική διάγνωση της ήπιας γνωστικής εξασθένησης και της νόσου του Αλτσχάιμερ, όταν παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαλωτότητα. Πράγματι, μελέτες υποδεικνύουν ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να έχουν μη φυσιολογική συσσώρευση πρωτεΐνης tau στον εγκέφαλο και να εμφανίζουν υψηλότερο βάρος αγγειακών παθολογιών, ιδιαίτερα μετά την εμμηνόπαυση. Οι συγγραφείς προτείνουν διάφορους μηχανισμούς που εξηγούν τη διαφορά στον κίνδυνο και την ανθεκτικότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου επιπολασμού της σωματικής αδράνειας και των συναισθηματικών διαταραχών στις γυναίκες, αλλά και βιολογικών παραγόντων. Από αυτή την άποψη, γενετικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ανθεκτικότητα μπορεί να σχετίζεται με ανοσολογικές οδούς στις γυναίκες και καρδιαγγειακές οδούς στους άνδρες.

Αντιμετώπιση τροποποιήσιμων παραγόντων

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, οι μελέτες ανθεκτικότητας στη νόσο του Αλτσχάιμερ έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην ατομική συμπεριφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος με τον οποίο κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες, όπως το φύλο, επηρεάζουν τη συμπεριφορά και συνεπώς τον κίνδυνο και την ανθεκτικότητα. Είναι σημαντικό ότι οι διαφορές στη γνωστική λειτουργία μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να μειώνονται καθώς οι ανισότητες των φύλων μειώνονται επίσης λόγω των περισσότερων ευκαιριών για τις γυναίκες στην εκπαίδευση, τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης και των συνθηκών διαβίωσής τους.

“Οι προστατευτικοί παράγοντες, όπως η εκπαίδευση, μπορεί να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα σε άνδρες και γυναίκες. Πρέπει να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων για να κατανοήσουμε την ανθεκτικότητα στη νόσο του Αλτσχάιμερ”, υποστηρίζει η Arenaza-Urquijo. Για αυτόν τον λόγο, οι συγγραφείς ζητούν μια ευαίσθητη ως προς το φύλο και το γένος προσέγγιση της ανθεκτικότητας για την καλύτερη κατανόηση της περίπλοκης αλληλεπίδρασης βιολογικών και κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων. «Η εστίαση περισσότερο στις διαφορικές επιδράσεις των τροποποιήσιμων παραγόντων θα βοηθήσει να καθοριστεί εάν ένας συγκεκριμένος παράγοντας έχει μεγαλύτερη επίδραση στη γνωστική ή εγκεφαλική ανθεκτικότητα σε άνδρες ή γυναίκες», παρατηρεί η Arenaza-Urquijo.

Συστάσεις για μελλοντική έρευνα

Για να βελτιώσουμε την κατανόησή μας για το πώς το φύλο και το γένος επηρεάζουν τη γνωστική ανθεκτικότητα στη γήρανση και τη νόσο του Αλτσχάιμερ, οι ερευνητές προτείνουν διάφορες κατευθύνσεις για μελλοντικές μελέτες. Πρώτον, τονίζουν την ανάγκη να διερευνηθεί πώς το φύλο και οι παράγοντες φύλου αλληλεπιδρούν μεταξύ των πολιτισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές, γενετικές, κοινωνικές και κλινικές διαφορές που επηρεάζουν τον κίνδυνο άνοιας. Επισημαίνουν ότι οι διαφορές φύλου/γένους στα χαρακτηριστικά του εγκεφάλου, όπως η συνδεσιμότητα του εγκεφάλου, παραμένουν ανεπαρκώς μελετημένες ως παράγοντες ανθεκτικότητας για τη νόσο του Αλτσχάιμερ που μπορεί να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των παθολογιών στη γνωστική λειτουργία.

dementia a

Οι συγγραφείς υποστηρίζουν επίσης ότι η δημοσίευση αρνητικών αποτελεσμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή μεροληψίας και ότι όλες οι μελέτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν αποτελέσματα ανά φύλο. Τέλος, επισημαίνουν τη σημασία της εξέτασης του φύλου και του γένους με μη δυαδικό τρόπο και της συμπερίληψης των πληθυσμών LGTBIQ+, οι οποίοι συχνά υποεκπροσωπούνται και αντιμετωπίζουν υψηλότερο βάρος χρόνιων ασθενειών.

Συντάκτης

Δείτε Επίσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Τελευταία άρθρα